18 Nisan 2009 Cumartesi

Hello 'Sayısal Analiz'!

Sayısal(Nümerik) Analiz, 1950 li yıllarda bilgisayarın gelişimi ile popüler olan ve günümüzde gerek doğa bilimleri gerekse mühendislik alanları için çok önemli bir matematik çalışma konusudur. Sayısal analiz in ilgilendiği konular adından da anlaşılacağı gibi problemlerin sayısal olarak incelenmesi ile ilgili olup başlıca konu başlıkları "Hata Analizi", "İnterpolasyon", "Sayısal Türev", "Sayısal İntegral","Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümlemesi" olarak fikir vermesi açısından sayılabilir.

Sayısal analiz günümüzde doğa bilimleri ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin analitik ve kapalı çözümlerinin pratik uygulamalarında, deneysel çalışmaların simulasyonlarında, bilgisayar oyunları ve daha pekçok yerde vazgeçilmez bir oneme sahiptir.Yayınlamış olduğum blogla nümerik analizin başlıca konularını ve çalışma alanları ile ilgili pratik uygulamalara ait örnekleri paylaşmayı ve bu konuyla ilgilenen kişilere ulaşmayı hedeflemekteyim. Sayısal analiz çalışmalarında bilgisayar çözüm yöntemlerinin karakterleri itibariyle çözümün vazgeçilmez bir parçası olduğu için ilgili konularda bilgisayar kodları ve örnek uygulamalar sunulacaktır.